مهارت های شناختی و رفتاری بر یادگیری دانش آموزان:

ساخت وبلاگ
چکیده : عمده ترين تکنيک هايی که در حيطه مهارت های شناختی و رفتاری قرار دارد و بر ياددهی و يادگيری اثر ... با عنوان : مهارت های شناختی و رفتاری بر یادگیری دانش آموزان: بخوانید :

عمده ترين تکنيک هايی که در حيطه مهارت های شناختی و رفتاری قرار دارد و بر ياددهی و يادگيری اثر می گذارد عبارتند از :
الف)رفتار معلم در چگونه نگاه کردن به دانش آموز
ب)لحن کلام معلم در برخورد با دانش آموز 
ج)حالات روحی معلم در ايجاد جو مطلوب يادگيری
د)مهارت ايجاد انگيزه در يادگيرندگان
ه)آگاهی از توانايی ها و ميزان درک دانش آموزان يا به عبارت ديگر مخاطب شناسی
و)کاهش توقعات نابجا
ز)انتظارات بی اساس معلم در اجبار دانش آموزان به حفظ مطالب بدون توجه به کارايی آنها
ح)مهارت تقويت خلاقيت در دانش آموزان
ط)آگاهی از روانشناسی شناختی و فراشناختی
ك)دومين شاخه علم تکنولوژی آموزشی بعد ابزاری آن است.در اين ديدگاه علم تکنولوژی آموزشی به مجموعه ابزارها و تجهيزاتی اطلاق می گردد که سبب تسهيل فرايند يادگيری می شود .

برخی از عمده ترين تاثيرات بکارگيری مواد و ابزار آموزشی و کمک آموزشی به قرار زير می باشد :
۱ - کاستن از ميزان مصرف انرژی معلم و پيشگيری از خستگی مفرط
۲ - کاستن از سخنرانی و افزودن به تجارب يادگيری دانش آموزان
۳ - خروج کلاس از يکنواختی روش های تدريس سنتی و معلم محوری
۴ - کسب تجربه عینی و واقعیت توسط دانش آموزان و در نتیجه تعمیق یادگیری
۵ - افزایش مهارت های حرکتی و فعالیت های بدنی دانش آموزان و مصرف انرژی روانی آنها
۶ - تقویت یادگیری با دو مغز زیرا دست انسان مغز دوم اوست 
۷ - افزایش بهره وری کلاس در نتیجه استفاده بهینه از زمان کلاسی
۸ - درگیر شدن فراگیران با فرایند یادگیری
۹ - پیاده کردن روش های مورد علاقه دانش آموزان
۱۰ -علاقه مندی بیشتر دانش آموزان به کلاس و معلم 
۱۱ - یادگیری مبانی اولیه رسانه شناسی و نحوه کاربرد آنها
۱۲ - درک عمقی پدیده ها و روابطی که به صورت عینی و یا با چشم غیر مسلح قابل دریافت نیستند
۱۳ - مشاهده بی خطر حوادث و وقایعی که مشاهده واقعی آنها خطرناک است 
۱۴ - ایجاد جذابیت برای نسل جدید که علاقه مندند مطابق پیشرفت های روز به پیش روند
۱۵ - ایجاد حس مشارکت در مالکیت بیت المال و احترام به حقوق دیگران در استفاده از رسانه های جمعی و تجهیزات آموزشی

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 26 آذر 1396 ساعت: 22:44