دانش آموزان به سه دسته تقسیم می شوند:

ساخت وبلاگ
دانش آموزان برای یادگیری مطالب به سه دسته تقسیم می شوند.

1️⃣ دسته ی اوّل؛
 دانش آموزان کلامی:👇

💢 یادگیری در این گروه از دانش آموزان, از راه شنیداری است. یادگیری از جزء به کل است. با تکرار از درس؛ آموزش در آن ها صورت می گیرد.

💢 نوع تکلیف در این گروه؛ از طریق بازگو کردن مطالب و تحقیق کردن است.

💢 بچّه های کلامی؛ از کلام به مرحله ی مجرّد می رسند.

2️⃣ دسته ی دوم: 
دانش آموزان دیداری:👇

💢 یادگیری در این گروه از دانش آموزان؛ از راه دیدار است. یادگیری از کل به جزء است.

💢 این گروه از دانش آموزان باید در کلاس آموزش را از طریق عکس های داخل کتاب و یا چارت تصویری و فیلم ببینند.

✳️ این دسته از دانش آموزان در یادگیری درس دایره بسیار موفّق هستند.

💢 دانش آموزان تصویری از تصویر به مجرّد می رسند.    

3️⃣ دسته سوّم:
دانش آموزان دست ورز👇

💢 یادگیری در این دسته از طریق لمس کردن است. مثل انجام آزمایش یادگیری در این گروه هم از کل به جزء است و هم از جزء به کل.

💢 نوع تکلیف برای این دانش آموزان: ساختن ماکت و مدل است. بریدن تصویر و چسباندن آن برای پوشه ی کار است.

💢 دانش آموزان دست ورز؛ دروس سه بعدی را بهتر می آموزند.  دانش آموزان دست ورز از ملموس به مجرّد می رسند 

+ نوشته شده توسط فاطمه کاظمی در دوشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۶ و ساعت 20:50 |
...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 21 مهر 1396 ساعت: 9:47

close
تبلیغات در اینترنت